Campaign Pilihan YALIFA
Harta berkah dengan Zakat
Target
Rp 750,000,000
Pemilik Program
YALIFA
Rp 622,695,299
Wakaf Masjid dan Radio Dakwah
Target
Rp 1,500,000,000
Pemilik Program
YALIFA
Rp 414,471,686
Sedekah Beras Yatim & Dhuafa
Target
Rp 150,000,000
Pemilik Program
YALIFA
Rp 88,245,726
SEDEKAH JARIYAH ATAS NAMA KEDUA ORANGTUA
Target
Rp 100,000,000
Pemilik Program
YALIFA
Rp 65,331,224

Ingin Beramal Baik Apa Hari IniCampaign Pilihan YALIFA

YALIFA

Rp 622,695,299
 

YALIFA

Rp 414,471,686
 

YALIFA

Rp 88,245,726
 

YALIFA

Rp 65,331,224
 

Ingin beramal Baik Apa Hari Ini ?